Valkompassen: Instruktioner för kandidaterna

Valkompassen är din direkta kontakt till församlingsmedlemmarna. I valkompassen kan kandidaterna lätt presentera sig för väljarna och lyfta fram de ärenden man vill föra fram i församlingen. Valkompassen är viktig för dem som söker en lämplig kandidat att rösta på. Ta vara på chansen och besvara frågorna i valkompassen!

Valkompassens tidtabell

Datum

 

17.9.2018

Församlingsvalets kandidatrekrytering avslutas

24.9.2018

Valkompassen öppnar för kandidaterna

24.9 - 19.10.2018

Kandidaterna besvarar frågorna i valkompassen

24.9 - 19.10.2018

Användarstöd erbjuds åt kandidaterna per e-post

8.10.2018

Valkompassen öppnar för väljarna

19.10.2018

Svaren kan inte längre ändras i valkompassen 


OBSERVERA! Kandidaterna kan logga in i valkompassen från och med 24.9.

Så här gör du:

Du kan besvara frågorna på dator eller i mobila apparater. Adressen till valkompassen för kandidaterna är:
https://www.ehdokaskone.evl.fi
Välj språk innan du börjar!

För att besvara frågorna måste du registrera dig. Följande uppgifter behöver fyllas i då du registrerar dig:

  • förnamn
  • efternamn
  • församling
  • valmansförening
  • församlingens kod (finns längre ner i detta meddelande)

Ovanstående uppgifter bör överensstämma med de uppgifter som kandidaten har meddelat på ”Kandidatens samtycke och försäkran” –blankett.

Församlingarna har sin egen kod som behövs för att registrera sig i valkompassen. Begär den från din församling.

Om du behöver stöd kan du skicka epost till tuki.vaalikone@evl.fi
E-postmeddelandena besvaras måndag-fredag kl. 8.00-16.00 under tiden 24.9-19.10.2018. Om du meddelar ditt telefonnummer kan stödpersonen ringa upp dig vid behov.

Guide för hur du ska göra steg för steg

Instruktionerna att skriva ut som pdf.