Kandidaterna kan logga in i valkompassen från och med 24.9.

Guide för valkompassen

Församlingarna har sin egen kod som du behöver för att registrera dig i valkompassen. Begär den av församlingen och ha den till hands då du ska logga in och svara på frågorna.

Följande uppgifter behöver fyllas i då du registrerar dig:

  • förnamn
  • efternamn
  • församling
  • valmansförening
  • församlingens kod (finns längre ner i detta meddelande)

Ovanstående uppgifter bör stämma överens med de uppgifter du har har meddelat på blanketten ”Kandidatens samtycke och försäkran”.

Om du behöver stöd kan du skicka epost till tuki.vaalikone@evl.fi

E-postmeddelandena besvaras måndag-fredag kl. 8-16 under tiden 24.9-19.10.2018. Om du meddelar ditt telefonnummer kan stödpersonen ringa upp dig vid behov.

Publicera dina uppgifter och svar då du är klar

  • Tryck på "Jag vill publicera nu"
  • Och "Ja, publicera mina svar!"

Grattis till att du nu är med i valkompassen!

Du har ännu möjlighet att ändra dina svar fram till 19.10.