Hur svarade de invalda på frågorna i valkompassen?

Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral har sammanställt svaren i valkompassen för de invalda förtroendevalda i hela landet. Inga svar kan hänföras till någon person. Rapporten är på finska. 

Rapporten som pdf (på finska)