Valkompassens tidtabell

Datum

 

17.9.2018

Församlingsvalets kandidatrekrytering avslutas

24.9.2018

Valkompassen öppnar för kandidaterna

24.9 - 19.10.2018

Kandidaterna besvarar frågorna i valkompassen

24.9 - 19.10.2018

Användarstöd erbjuds åt kandidaterna per e-post

8.10.2018

Valkompassen öppnar för väljarna

19.10.2018

Svaren kan inte längre ändras i valkompassen